Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Minh Trâm

Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia:

Đề tài: Designing a Competency-based English Oral Communication Course for Vietnamese Undergraduate Business Administration Students (Thiết kế khoá học giao tiếp nói tiếng Anh dựa trên đường hướng năng lực cho sinh viên Quản trị Kinh doanh ở Việt Nam)

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;

Mã số:  62140111;

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Trâm

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn:

Cán bộ hướng dẫn 1:  PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Cán bộ hướng dẫn 2:   TS. Tô Thị Thu Hương

Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 17 tháng 03  năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN              

 Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, ncs và cá nhân quan tâm tham dự!

Trân trọng thông báo!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, vui lòng xin xem tại đây

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, vui lòng xin xem tại đây