All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 (theo quyết định số 3370/QĐ-ĐHQGHN) của Trường Đại học Ngoại ngữ như sau: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã gửi

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Bùi Thị Ngọc Lan chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp Khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Bùi Thị Ngọc Lan chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp Khóa QH2014 Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ 6

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 28

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa XXVIII, 2018-2019 Đối tượng tuyển

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nga chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nga chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2014 Tên đề tài: Doctor talk at consultancy in

MA. programmes introduction in ULIS-VNU (for international students)

General information The University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University (VNU), Hanoi currently delivers 11 Master of Arts (MA) programmes: 7 programmes in Linguistics: English Linguistics, Russian Linguistics, French Linguistics, Chinese Linguistics, German Linguistics, Japanese Linguistics, Korean Linguistics 4 programmes in Language Teaching Methodology: English Language Teaching Methodology, Russian Language Teaching Methodology,

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Mai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa QH2013

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Mai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa QH2013 Đề tài: Medical case reports in English and