All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 21 và 22/04/2018)

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo lịch thi tuyển sinh Sau đại học đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018 vào các ngày 21 (Thứ Bảy) và 22 (Chủ nhật) tháng 04 năm 2018 như

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy Tên đề tài luận án: English Reading Strategy Use by University Students in Vietnam (Nghiên cứu

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Thúy Hồng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Thúy Hồng Tên đề tài luận án: 汉、越情感心理词语对比研究 Nghiên cứu đối chiếu nhóm từ

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương Tên đề tài luận án: 鲁迅、巴金、老舍文学作品中人物命名特点研究——与南 高、阮公欢、吴必素文学作品中人物命名对比 Nghiên cứu đặc điểm tên

Thông báo về việc chuyển đổi mã ngành, chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học của Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thực hiện QĐ số 250/ ĐHQGHN ngày 18/1/2018 về việc chuyển đổi mã ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN, Trường ĐHNN – ĐHQGHN thông báo tới học viên và nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:  File mềm xin xem tại đây! Trân trọng thông