All posts by quantriweb

Thông báo lịch họp chấm chuyên đề tiến sĩ ngành tiếng Trung Quốc và luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp tháng 10 năm 2017

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp chấm chuyên đề tiến sĩ ngành tiếng Trung Quốc và luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp như sau: THÔNG BÁO LỊCH HỌP TIỂU BAN ĐÁNH

Thông báo tuyển sinh sau đại học: Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức)

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN; Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm