All posts by Trinh Hong Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngày 29/12/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã được trao Quyết định số 5063/QĐ-ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Trong đó ghi rõ, ĐHQGHN giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo