All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo Quyết định ban hành quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

Với mong muốn khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, ĐHQGHN quyết định ban hành Quy định về việc Hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. Trường Đại học Ngoại ngữ –

Thông báo tuyển sinh các lớp cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Biên phiên dịch tiếng nước ngoài của Trường ĐHNN- ĐHQGHN Khóa 2

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh các lớp Cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng nước ngoài Khóa 02 (gồm 02 lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch cơ bản và Bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch nâng