All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Ngô Thị Minh Thu

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Ngô Thị Minh Thu   Thời gian:            08 giờ 30 phút, thứ  6 ngày 30 tháng 6

Thông báo về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo quyết định số 1004/QĐ-ĐHNN ngày 25/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau:

Lễ tốt nghiệp lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Southern New Hampshire khóa 20 và 21

Ngày 28/04/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 43 học viên lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế chuyên ngành Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh với Trường Đại học

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng Đề tài: Secondary School Teacher’s Perceptions of Task-Based Language Teaching and Their Beliefs about

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

    Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MSTEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa XXIII, 2017-2018 Đối tượng