All posts by quantriweb

Thông báo tuyển sinh các lớp cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng nước ngoài của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa 1

  Thông báo tuyển sinh các lớp cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng nước ngoài của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN khóa 1 Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh các lớp Cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng nước

Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh

Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh Ngày 07/2/2017, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Hiệu trưởng Đỗ

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Trần Thị Ngọc Liên

Trường Đại học Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Đề tài: Characters’ Discourse in Noted American and Vietnamese Short Stories of the Early 20th Century (Diễn ngôn nhân vật trong một số