All posts by Trinh Hong Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thành đánh giá chất lượng đồng cấp CTĐT Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đầu tiên của chuyên ngành được mở tại Việt Nam. Đến nay, trường đã đào tạo được

Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo “Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành” ngày 28/9/2017

Thực hiện công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc tổ chức hỗ trợ học viên (HV)/ nghiên cứu sinh (NCS) tham dự các hoạt động khoa học tại Khoa Sau đại học -Trường ĐHNN; Nhằm giúp