All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Ngô Thị Minh Thu

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Ngô Thị Minh Thu   Thời gian:            08 giờ 30 phút, thứ  6 ngày 30 tháng 6

Thông báo về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo quyết định số 1004/QĐ-ĐHNN ngày 25/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau: