Các chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ

Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn

Các lý do lựa chọn chương trình

Được trang bị kiến thức nền về ngôn ngữ

Được cung cấp môi trường nghiên cứu kích thích phát triển các kỹ năng và chiến lược cần thiết để thực hiện nghiên cứu về ngôn ngữ nước ngoài

Được học với các chuyên gia có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu

Được trang bị cách lên kế hoạch, thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu độc lập ngôn ngữ học ứng dụng và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

Tổng quan

Các chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn là lựa chọn phù hợp cho các giáo viên và giảng viên dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở đào tạo trên cả nước. Chương trình học được thiết kế để nâng cao khả năng nghiên cứu cũng như ứng dụng các kiến thức ngôn ngữ học của người học, tạo đà cho nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Khoa Sau Đại học làm đầu mối trong việc quản lí, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo sau đại học và các hoạt động liên quan, làm đầu mối trong công tác tuyển sinh sau đại học, quản lý học viên, nghiên cứu sinh; làm đầu mối tổ chức thực hiện đào tạo các học phần thuộc khối kiến thức chung và 02 học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Khoa Sau Đại học giám sát, kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ các Khoa đào tạo thực hiện công tác đào tạo các học phần còn lại thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.

CÁC KHOA ĐÀO TẠO

Các khoa đào tạo quản lí, tổ chức, thực hiện việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành, đông thời phối hợp với Khoa Sau đại học trong việc phát triển các chương trình đào tạo và quản lý những phần việc liên quan.

Liên hệ

Phòng 102, nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHNi

(+844) 37547435

sdhcfl@gmail.com

Cấu trúc khóa học

Tổng số tín chỉ tích lũy trong chương trình: 65 tín chỉ, trong đó:

  1. Các học phần:                                             56 tín chỉ đối với chương trình định hướng ứng dụng

50 tín chỉ đối với chương trình định hướng nghiên cứu

Khối kiến thức chung:                               08 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 42-48 tín chỉ, trong đó:

Các học phần bắt buộc:                            21-27 tín chỉ

Các học phần tự chọn:                              21 tín chỉ

  1. Chứng chỉ ngoại ngữ: Học viên đạt chứng chỉ B1 trước khi bảo vệ luận văn
  2. Bài báo khoa học: Học viên công bố ít nhất 1 bài báo liên quan đến nội dung chính của luận văn trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
  3. Luận văn
  • 9 tín chỉ đối với chương trình định hướng ứng dụng: không quá 50 trang
  • 15 tín chỉ đối với chương trình định hướng nghiên cứu: không quá 80 trang

Đối tượng thi tuyển:  Cử nhân Ngoại ngữ

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây!