Category Archives: Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Sau đại học

Tên Khoa: Khoa Sau đại học (Faculty of Graduate Studies) Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: 04.37547435/04.66806770     E mail:  sdh_dhnn@vnu.edu.vn Trưởng khoa:  TS. Huỳnh Anh Tuấn Địa chỉ: Phòng