Category Archives: Quy định – Hướng dẫn

Quy định – Hướng dẫn

Một số quy định về thủ tục hành chính cho nghiên cứu sinh (NCS) và học viên (HV) 1.1. Thủ tục nhập học Khi đến nhập học, NCS/HV thực hiện các việc sau: Nghe phổ biến nội quy, quy chế học tập, kế hoạch học tập và

Danh sách các biểu mẫu, thông báo

Danh sách các biểu mẫu, thông báo Học viên và nghiên cứu sinh có thể tham khảo các file gửi đính kèm để thực hiện: STT Biểu mẫu Tải file dưới đây 1 Kế hoạch tuần định hướng SĐH.06-01 2 Phiếu thông tin người học