Quy định về cấp bằng thạc sĩ

 

Học viên đã bảo vệ luận văn với kết quả đạt yêu cầu và đã hoàn tất các thủ tục sau khi bảo vệ luận văn (nộp lệ phí làm bằng, nộp 02 ảnh 3×4 và nộp luận văn lưu tại Thư viện theo quy định) được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cao học và bảng điểm cao học.

Bằng thạc sỹ do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức trao bằng vào cuối tháng 11 hàng năm cho các học viên mới tốt nghiệp. Trước khi tổ chức cấp phát bằng vào mỗi đợt trên, Trường thông báo trước về Lễ trao bằng trên trang Web của Trường, trên các địa chỉ thư điện tử của các khối và các lớp cao học có học viên tốt nghiệp và tại các địa điểm thông báo trong Trường. Ngoài ra Nhà trường vẫn tạo điều kiện cho các học viên muốn nhận bằng khi đã được tốt nghiệp các đợt lẻ vào các buổi chiều thứ Ba và chiều thứ Năm hàng tuần. Khi đến nhận bằng thạc sỹ, học viên mang theo Giấy chứng minh nhân dân. Nếu không trực tiếp đến nhận, học viên có thể nhờ người khác đến nhận thay. Trong trường hợp này, người đến nhận thay phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và Giấy chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.