Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN ký ngày 18/12/2017
Ngày 18/12/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.

Văn bản gồm 9 chương, 39 điều quy định về công tác thu hút và quản lý sinh viên quốc tế đến học tập các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn và chương trình trao đổi sinh viên tại ĐHQGHN. Quy định áp dụng đối với các đơn vị đào tạo có sinh viên quốc tế tham gia học tập trong các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn và chương trình trao đổi sinh viên tại ĐHQGHN.

Nội dung quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN xin xem tại đây!