Tag Archives: hội thảo

Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo “Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành” ngày 28/9/2017

Thực hiện công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc tổ chức hỗ trợ học viên (HV)/ nghiên cứu sinh (NCS) tham dự các hoạt động khoa học tại Khoa Sau đại học -Trường ĐHNN; Nhằm giúp

Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất (GRS 2017) – “Sân chơi khoa học” hấp dẫn dành cho học viên và nghiên cứu sinh

Năm 2017, lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức một sự kiện khoa học, một “sân chơi khoa học” riêng cho những cán bộ trẻ với tên gọi “Hội thảo khoa học quốc gia dành