Thông báo cập nhật thông tin trên cổng người học khóa QH2016

Thông báo cập nhật thông tin trên cổng người học khóa QH2016

Thực hiện quy chế đào tạo và yêu cầu triển khai phần mềm quản lý đào tạo sau đại học, Khoa Sau Đại học thông báo tới học viên và nghiên cứu sinh khóa QH2016 nội dung thực hiện việc cấp, quản lí tài khoản đăng nhập Cổng thông tin đào tạo người học như sau:

Việc cấp mới, quản lí tài khoản của người học để đăng nhập trang thông tin Cổng thông tin đào tạo sau đại học tại địa chỉ: http://dksdh.vnu.edu.vn/dkmh/default.asp  là bắt buộc.

Người học có trách nhiệm khai báo thông tin đầy đủ, quản lí thông tin tài khoản sau khi đã được cấp và thông báo (Tên đăng nhậpmật khẩu đăng nhập ban đầu là Mã học viên)  (Hướng dẫn truy cập và khai báo thông tin người học được gửi kèm tại đây).

Thời hạn học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành việc khai báo thông tin người học trước ngày 26/12/2016.

Các thông tin, hướng dẫn, quy chế đào tạo Sau đại học của Trường, Khoa tới người học được cung cấp đầy đủ, và kịp thời trên các hệ thống Bảng tin, Cổng thông tin đào tạo sau đại học, Website của Trường và của Khoa SĐH tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn. Người học có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và nắm bắt thông tin liên quan và chịu trách nhiệm cá nhân về những vấn đề đã được Trường, Khoa thông báo.

Bộ phận quản lý HV/NCS đề nghị học viên và nghiên cứu sinh thực hiện đầy đủ nội dung thông báo này./.

Trân trọng thông báo!