Thông báo lịch họp chấm chuyên đề tiến sĩ và luận văn thạc sĩ ngành tiếng Trung Quốc

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp chấm chuyên đề tiến sĩ và luận văn thạc sĩ ngành tiếng Trung Quốc như sau:

Chuyên đề 1:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 Nghiên cứu sinh: PHẠM THÚY HỒNG                  Khóa:  2014 – 2017

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc                 Mã số: 62.22.02.04

Tên chuyên đề: 语义场的相关理论以及汉越表情感心理语义场的词量对比/ LÝ THUYT TRƯỜNG TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA ĐỐI CHIU SỐ LƯỢNG TỪ VỰNG TRONG CÁC TRƯỜNG  TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA BIỂU THỊ TÂM LÝ TÌNH CẢM CỦA TING HÁN VÀ TING VIỆT

Chuyên đề 2:

Thời gian: từ 15 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 Nghiên cứu sinh: PHẠM THÚY HỒNG                  Khóa:  2014 – 2017

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc                 Mã số: 62.22.02.04

Tên chuyên đề: 汉越情感心理词的构词方式 及搭配能力对比/ ĐỐI CHIU PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO  & KHẢ NĂNG KT HỢP TỪ CỦA CÁC TỪ TÂM LÝ TÌNH CẢM TRONG TING HÁN VÀ TING VIỆT

Chuyên đề 3:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Nghiên cứu sinh: TRẦN MINH VĂN            Khóa:  2013 – 2016

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc       Mã số: 62.22.02.04

Tên chuyên đề: 汉、越语空间范畴认知对比研究/ Nghiên cứu tri nhận ẩn dụ không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt

Chuyên đề 4:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 13 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Nghiên cứu sinh: TRẦN MINH VĂN            Khóa:  2013 – 2016

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc       Mã số: 62.22.02.04

Tên chuyên đề: 汉、越语空间范畴认知对比研究/ Nghiên cứu ẩn dụ từ phương vị không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt

Đề tài 1:

Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, thứ 4 ngày 14 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Họ và tên học viên: Dương Thị Lý 2. Giới tính: Nữ
 2. Ngày sinh: 18 tháng 02 năm 1983 4. Nơi sinh: Bắc Ninh
 3. Quyết định công nhận học viên số: 2008/QĐ-ĐHNN, ngày 31 tháng 12 năm 2013
 4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 5. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu đặc điểm thuật ngữ môn võ WUSHU trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
 6. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
 7. Mã số: 60.220.204
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Văn KhangĐề tài 2:

  Thời gian: từ 15 giờ 30 phút, thứ 4 ngày 14 tháng 6 năm 2017

  Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

  THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

   

  1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Dung 2. Giới tính: Nữ
  2. Ngày sinh: 02/12/1991 4. Nơi sinh: Quảng Ninh
  3. Quyết định công nhận học viên số: 2008/QĐ-ĐHNN, ngày 31 tháng 12 năm 2013
  4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
  5. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
  6. Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc  9. Mã số:60220204
  7. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh

  Chi tiết thông tin, vui lòng xin xem tại đây!