Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước

Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước

Khoa Sau đại học gửi tới học viên và nghiên cứu sinh Thông báo danh sách tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm (tính tới tháng 2/2017) liên quan tới các lĩnh vực trọng tâm của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong 2 file đính kèm để học viên và nghiên cứu sinh tham khảo:

Download

Download

(Nguồn: Phòng Khoa học – Công nghệ tai địa chỉ https://ulis.vnu.edu.vn/danh-sach-ta%CC%A3p-chi-quoc-te-va-trong-nuoc/)