Category Archives: Quản lý Học viên & Nghiên cứu sinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra – yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, PV đã phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, Tổ trưởng Tổ biên soạn Quy

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ)

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương