Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo về việc đăng ký tham dự các nhóm Cộng đồng chuyên môn (Community of Practice – COP) tại ULIS, VNU dành cho học viên và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và học tập tại Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN, ĐHQGHN thông báo về việc đăng ký tham dự các nhóm Cộng đồng chuyên môn (Community of Practice – COP) tại ULIS, VNU dành cho học viên và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và học tập tại Khoa

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 45 (2024- 2026)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 45 (2024- 2026) như sau:

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Nguyện khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Nguyện khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể: Đề tài: Military terminology used in English and Vietnamese military documents – from bilingual

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể: Tên đề tài: The conceptual metaphor of the Vietnam War in American press