Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MSTEFL) liên kết với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 43 (2023- 2025)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 43 (2023- 2025) Chi tiết