Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) như sau:

Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), xin xem tại đây!

Thông báo ôn tập các môn Phỏng vấn và Ngoại ngữ thứ hai xin xem tại đây!

Thông tin hỗ trợ thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến tại đây!

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ năm 2024

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

       Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức xét tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển hồ sơ chuyên môn đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành ngoại ngữ, thời gian cụ thể như sau:

Trình độ Công việc Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ Thời gian
Thạc sĩ Xét tuyển thẳng từ 8h00 ngày 11/3/2024 đến 17h00 ngày 24/4/2024 Trước ngày 08/5/2024
Tiến sĩ Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn từ ngày 11/5 đến ngày 26/5/2024

        Chế độ thu học phí

Thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí hàng năm của Trường Đại học Ngoại ngữ.

  1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1.1. Thời gian đào tạo

02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung (theo giờ hành chính các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy)

1.2. Chuyên ngành đào tạo

       Căn cứ vào xếp hạng của văn bằng tốt nghiệp đại học, thí sinh có thể chọn một trong hai chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng của các chuyên ngành sau:

       Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Ngôn ngữ Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ  Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

1.2.1. Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu

       Thí sinh có hạng tốt nghiệp đại học từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu) (Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu có mục tiêu và nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công nghệ nguồn làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học ứng dụng và công nghệ. Trong đó khối lượng nghiên cứu khoa học từ 24 đến 30 tín chỉ, bao gồm 12 đến 15 tín chỉ cho các dự án, và chuyên đề nghiên cứu; 12 đến 15 tín chỉ cho luận văn tốt nghiệp. Thời gian thực hiện luận văn tối thiểu 6 tháng.

1.2.2. Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng

       Thí sinh có hạng tốt nghiệp đại học Trung bình hoặc Trung bình Khá (Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng có mục tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, qui trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng của con người. Trong đó khối lượng thực tập từ 6 đến 9 tín chỉ; học phần tốt nghiệp từ 6 đến 9 tín chỉ dưới hình thức làm đề án. Thời gian thực hiện đề án tối thiểu 6 tháng.

Ghi chú: Các thí sinh trúng tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 làm thủ tục nhập học đợt 1 năm 2024, nếu không đủ số lượng mở lớp sẽ học cùng thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2024 và được Trường ĐHNN công nhận chính thức là học viên cao học vào đợt 2 năm 2024.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng

1.4. Điều kiện xét tuyển thẳng

       Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau và lựa chọn một trong hai chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, cụ thể:

a) Điều kiện xét tuyển thẳng

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ đại học và đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT sau đây của ĐHQGHN: tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư); các CTĐT đã được kiểm định (bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín như AUN-QA, ABET hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) hoặc còn thời hạn kiểm định trong thời gian thí sinh học tập trình độ đại học; (danh sách các CTĐT xem tại Phụ lục 6);

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của ĐHQGHN;

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ) của Trường ĐHNN, ĐHQGHN (Danh sách các ngành phù hợp ở bậc cử nhân trong xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 8 của Thông báo này), hoặc tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT ngoài ĐHQGHN đã kiểm định bởi các tổ chức kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (các CTĐT này phải còn thời hạn kiểm định tại thời điểm thí sinh đang học tập ở trình độ đại học, thông tin các CTĐT đã kiểm định có thể xem tại trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/Pages/khao-thi-va-kiem-%C4%91inh-chat-luong.aspx?ItemID=9203)

Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại điểm b của mục này) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.

+ Có năng lực ngoại ngữ thứ hai đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi các cơ sở tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (xem tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Thông báo này).

Lưu ý: ĐHQGHN không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thi theo hình thức trực tuyến. Trường ĐHNN sẽ xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh trúng tuyển, nhập học theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

b) Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

– Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

– Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;

– Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

c) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Không giới hạn chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt năm 2024.

d) Các điều kiện khác: Thí sinh cần có Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và có đủ sức khoẻ để học tập.

1.5. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: từ ngày 25/4/2024 đến ngày 03/05/2024

1.6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Trước ngày 08/5/2024

  1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

2.1. Thời gian đào tạo

– Đào tạo từ cử nhân: 04 năm, theo hình thức chính quy tập trung

– Đào tạo từ thạc sĩ:  03 năm, theo hình thức chính quy tập trung

2.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngôn ngữ Anh, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

+ Ngôn ngữ Nga, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga

+ Ngôn ngữ Pháp, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp

+ Ngôn ngữ Trung Quốc, Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc

Lưu ý: Tất cả các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT xem tại Phụ lục 7

2.3.  Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.4. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

a) Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

– Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy hạng Giỏi trở lên ngành đúng, phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

– Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố theo quy định đơn vị đào tạo (nếu có). Riêng các thí sinh có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

– Có đề cương nghiên cứu chi tiết, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

– Có thư giới thiệu của ít nhất 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

+ Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

+ Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh (theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành tại ĐHQGHN) và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh. (Tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 2 của Thông báo này)

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

– Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

– Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển (đối với thí sinh có bằng cử nhân dự tuyển sau 12 tháng kể từ ngày được cấp bằng và thí sinh có bằng thạc sĩ).

– Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ thứ hai phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự tuyển, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Thông báo này).

Lưu ý: ĐHQGHN không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thi theo hình thức trực tuyến. Trường ĐHNN sẽ xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh trúng tuyển, nhập học theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

– Người dự tuyển ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phải có năng lực về ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác ở trình độ tương đương như quy định tại 3 điểm nêu trên.

c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

d) Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT phải đáp ứng tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn tại Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021.

2.5. Điểm xét trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển trình độ tiến sĩ phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt điểm từ 60/100 điểm trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40 điểm. Thí sinh đăng ký xét cấp học bổng phải đạt tối thiểu 80/100 điểm.

  1. XÉT TUYỂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

       Thí sinh người nước ngoài thực hiện việc xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo Quyết định số 5292/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành quy định về quản lý và thu hút sinh người nước ngoài học tập ở ĐHQGHN. Các yêu cầu về chuyên môn như khoản a) và c) mục 1.4 và 2.4. của thông báo này.

  1. HỒ SƠ DỰ XÉT/ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ

4.1. Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8h00 ngày 11/3/2024 đến 17h00 ngày 24/4/2024

4.2. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ

       Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 102 nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4.3. Đăng ký dự tuyển trực tuyến qua mạng và nộp bản cứng Hồ sơ dự xét/dự tuyển

       Thí sinh thực hiện việc đăng ký dự xét/dự tuyển qua 2 bước:

Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự xét/ dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

Nộp bản cứng Hồ sơ dự xét/dự tuyển trực tiếp tại Phòng 102A3 Khoa Sau đại học – Trường ĐHNN – ĐHQGHN (các Danh mục Hồ sơ dự xét/dự tuyển, xem tại mục 4.5).

4.4. Thời gian thí sinh thực hiện việc khai báo thông tin đăng ký trực tuyến và nộp bản cứng Hồ sơ dự xét/ dự tuyển: từ 8h00 ngày 11/3/2024 đến 17h00 ngày 24/4/2024

Lưu ý:

Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không nộp bản cứng Hồ sơ tuyển sinh và không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự xét/dự tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

ĐHQGHN không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thi theo hình thức trực tuyến. Trường ĐHNN sẽ xác minh văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ của thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

– Các thí sinh có thể sử dụng kết quả bài thi VNU test trước hoặc cùng đợt tuyển sinh làm minh chứng về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển trình độ thạc sĩ.

4.5. Nội dung hồ sơ: Hồ sơ dự xét/ dự tuyển cần có các giấy tờ sau:

TT Hồ sơ dự xét/dự tuyển
đào tạo trình độ thạc sĩ
Hồ sơ dự tuyển
đào tạo trình độ tiến sĩ
1 Phiếu đăng ký xét tuyển/dự tuyển trình độ thạc sĩ (theo mẫu) Đơn xin dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu)
2 Sơ yếu lý lịch (viết năm 2024 có xác nhận của nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú) Sơ yếu lý lịch (viết năm 2024 có xác nhận của nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú)
3 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học
Bản sao công chứng Bằng thạc sĩ và Bảng điểm cao học
4 Các giấy tờ pháp lý xác nhận về thâm niên nghề nghiệp: bản sao công chứng quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn kèm theo hoặc công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan sử dụng nhân lực chứng nhận thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển
5 Danh mục và bản sao các công trình khoa học đã được công bố bao gồm trang bìa và trang mục lục của tạp chí hoặc sách có chứa đầy đủ nội dung bài viết của tác giả
6 Lý lịch khoa học (viết năm 2024 có xác nhận của nơi làm việc hoặc chính quyền nơi cư trú)
7 Đề cương nghiên cứu
8 Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học
9 Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ B1 trở lên Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ B2 trở lên
10 Giấy chứng nhận sức khỏe do một bệnh viện đa khoa cấp (còn thời hạn trong vòng 12 tháng)
11 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự xét/ dự tuyển là công chức, viên chức)
12 02 phong bì có tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ, điện thoại người nhận thư
13 02 ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh, nơi sinh sau ảnh) để trong 1 phong bì ghi thông tin giống sau ảnh.
14 Tất cả các giấy tờ trên cho vào túi hồ sơ khổ 28 x 32 (phát hành tại Khoa SĐH)

 

Ghi chú: – Khoa Sau đại học không hoàn trả bản cứng Hồ sơ đăng ký dự xét/dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ/tiến sĩ của thí sinh đã nộp.

Đối với bậc đào tạo trình độ tiến sĩ, thí sinh là công chức/ viên chức thì bắt buộc nộp kèm Hồ sơ dự tuyển Công văn cử đi dự tuyểnCông văn cử đi học của cơ quan/ đơn vị quản lý trực tiếp (nếu thí sinh trúng tuyển).

  1. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN/ DỰ TUYỂN

5.1. Thời hạn nộp lệ phí xét tuyển/ dự tuyển:

       từ 8h00 ngày 11/3/2024 đến 17h00 ngày 24/4/2024

5.2. Địa điểm nộp lệ phí:

       Phòng 202 nhà A1 – Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

       Hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 21510008969696 BIDV Cầu Giấy

Nội dung (không dấu): LP du thi SDH_Ho ten, Mã ĐKDT (mã ĐKDT được lấy tại phần thông tin chung của thí sinh đã đăng ký trên trang tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn Ví dụ Mã ĐKDT: 0349800 Tiêu đền thông tin chuyển khoản sẽ là: LP du tuyen SDH Tran Van An 0349800

5.3. Lệ phí:

       – Thạc sĩ: 420.000 đồng

       – Tiến sĩ: 200.000 đồng/thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh nộp lệ phí trước khi nộp bản cứng Hồ sơ tại Phòng 102A3, Khoa Sau đại học

  1. CÁC MỐC THỜI GIAN SAU TUYỂN SINH

6.1. Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng thạc sĩ: Trước 17h00 ngày 08/5/2024

6.2. Thời gian khai giảng và nhập học (dự kiến): Ngày 05/7/2024 (nếu đủ số lượng mở lớp)

Ghi chú: Trong quá trình đăng ký dự xét/ dự tuyển, nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770.

Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), xin xem tại đây!

Thông báo ôn tập các môn Phỏng vấn và Ngoại ngữ thứ hai xin xem tại đây!

Thông tin hỗ trợ thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến tại đây!

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ năm 2024

Trân trọng thông báo./.