Category Archives: Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 45 (2024- 2026)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 45 (2024- 2026) như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 44 (2024- 2026)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 44 (2024- 2026), cụ thể:

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MSTEFL) liên kết với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 43 (2023- 2025)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 43 (2023- 2025) Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành “Ngôn ngữ Đức” và “Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig – Cộng hòa Liên bang Đức năm 2023

Chi tiết của Thông báo xin xem tại đây! Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia