Category Archives: Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) khóa PG40 liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 40 (2022- 2023), cụ thể; Toàn văn của

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig – Cộng hòa Liên bang Đức

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ khóa QH2022 chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối