Category Archives: Thạc sỹ

Thông báo phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (được ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-ĐHQGHN