Giới thiệu Khoa Sau đại học

Tên Khoa: Khoa Sau đại học (Faculty of Graduate Studies)

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 04.37547435/04.66806770    

E mail:  sdh_dhnn@vnu.edu.vn hoặc sdhcfl@gmail.com

Trưởng khoa:  TS. Huỳnh Anh Tuấn

Địa chỉ: Phòng 103 – Nhà A3  Trường Đại học Ngoại ngữ

Điện thoại: 04.37547435

Email: thonhontuan@yahoo.com

tuanhuynh

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa:

     – TS. Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng khoa

Tổng số cán bộ : 06

Bảng tổng hợp nhân sự:

TT

Cán bộ

Nhiệm vụ chính

Nơi làm việc

1

TS. Huỳnh Anh Tuấn,

Trưởng khoa

– Chỉ đạo và quản lý toàn bộ các hoạt động của Khoa

– Quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Khoa.

– Phụ trách đào tạo liên kết quốc tế và trong nước, đào tạo NCS tiếng Anh

– Quản lý tổ chức và nhân sự của Khoa

P.103 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Điện thoại: 04.37547435

Email: thonhontuan@yahoo.com

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Mai Hương,

 

– Giảng dạy

– Nghiên cứu

– Hỗ trợ các công việc của Khoa SĐH liên quan tới chuyên môn như: chương trình đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, cô cũng là người hỗ trợ trưởng khoa lên kế hoạch, báo cáo các hoạt động chuyên môn của Khoa.)

– Hỗ trợ chuyên môn (chương trình đào tạo, giúp trưởng khoa các công việc liên quan đến báo cáo và lên kế hoạch.)

 

P.104 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

 

 

3

ThS. Nguyễn Thị Ái Anh,

Chuyên viên

– Quản lí hồ sơ tốt nghiệp của HVCH & NCS.

– Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác chuẩn bị các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án; Chuẩn bị, thanh toán kinh phí và CSVC cho bảo vệ luận văn, luận án.

– Hỗ trợ Trưởng khoa trong việc quản lý các lớp PG &  LK Quốc tế

– Hỗ trợ BCN Khoa tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp của các lớp LK Quốc tế

P.106 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

SĐT: 0936244005

Email: nguyenaianh1983@gmail.com

4

CN. Tạ Thị Bích Đào,

Chuyên viên

– Lên kế hoạch khóa học, lập thời khóa biểu, theo dõi lịch trình giảng dạy

– Soạn hợp đồng, theo dõi đào tạo Ngoại ngữ trong ĐHQGHN, soạn thảo Quyết định tổ chức Tiểu ban coi thi hết HP ngoại ngữ, quản lí điểm và chuyển điểm cho các đơn vị trong ĐHQGHN, soạn thảo & thanh lí hợp đồng giảng dạy

– Nhập chương trình đào tạo vào phần mềm

– In/phát Bằng tốt nghiệp & Chứng chỉ PG

P.106 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

 

SĐT: 0913381125

Email: daottb@yahoo.com

5

ThS. Trịnh Hồng Nam,

Chuyên viên

 

– Phụ trách phần mềm quản lí đào tạo SĐH

– Quản lí học viên, NCS

– Phụ trách đề tài luận văn, luận án

– Phụ trách CSVC

P.102 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

SĐT: 0916057398

Email: namthvnu@gmail.com

6

ThS. Trần Thị Phương Nhung,

Chuyên viên

– Trợ lý Trưởng Khoa về đào tạo NCS tiếng Anh

– Lập và cấp bảng điểm cho học viên PG và học viên đã bảo vệ luận văn

– Theo dõi việc thi cử, chấm bài thi, bài  tập

– Thực hiện công tác kinh phí giảng dạy và kiểm tra/ thi cử

– Cập nhật, lưu trữ dữ liệu điểm môn học trên máy chủ

P.102 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

SĐT: 0988738588

Email: phuongnhungdhnn@gmail.com

CHỨC NĂNG

Khoa Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở, đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN – ĐHQGHN, có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nước.

NHIỆM VỤ

 1. Thực hiện việc quản lý đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo được giao, thuộc các loại hình đào tạo ở bậc sau đại học.
 2. Phối hợp với các khoa đào tạo trong Trường và giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia đào tạo sau đại học.
 3. Thực hiện các chư­ơng trình bồi dưỡng sau đại học để nâng cao trình độ cho các đối tượng khác theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo sau đại học của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 4. Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học theo quy định.
 5. Xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học theo đúng quy định hiện hành.
 6. Làm đầu mối xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo sau đại học theo các quy định hiện hành của Nhà nư­ớc và của Đại học Quốc Gia Hà Nội và thực hiện các chương trình đào tạo sau khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Tổ chức biên soạn giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 8. Làm đầu mối tổ chức và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước ở bậc sau đại học.
 9. Tổ chức nghiên cứu khoa học trong cán bộ và học viên, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nâng cao trình độ.
 10. Thực hiện các thủ tục xét duyệt, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm học tập kèm theo cho những người hoàn thành chương trình học tập đúng theo quy định, xem xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận và bảng điểm học tập cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học.
 11. Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, quản lý học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học…) theo đúng các quy định hiện hành.
 12. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.
 13. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ công tác đào tạo sau đại học.
 14. Phối hợp với Phòng Quản trị sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường, lớp học phục vụ đào tạo và tuyển sinh sau đại học.
 15. Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
 16. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Một số thông tin hình ảnh về Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin xem tại đây

Một số thông tin hình ảnh về Khoa Sau đại học xin xem tại đây