• “Hội thảo khoa học Quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất” được tổ chức cả ngày từ 8h00 – 17h00, Thứ Sáu, ngày 11/8/2017