Category Archives: Kế hoạch đào tạo

Thông báo Lịch tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) thông báo lịch tổ chức kỳ thi ĐGNLNN tháng 11 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: Link đăng ký dự thi tại đây Các chi tiết khác

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021 kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 và Buổi nhập học đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021 kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 và Buổi nhập học đào tạo sau đại

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 và Buổi nhập học đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 (theo Quyết định số 1421/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/5/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) tới thí sinh dự tuyển đào tạo