Thông báo về việc nộp học phí đào tạo sau đại học năm học 2021-2022

 

Căn cứ công văn số 1363/TB-ĐHNN ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 1364/TB-ĐHNN ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thu học phí năm học 2021-2022;

Khoa Sau đại học thông báo tới học viên (HV) cao học và nghiên cứu sinh (NCS) đang học tập và nghiên cứu tại trường về việc nộp học phí năm học 2021-2022 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

1.1. Học viên cao học các khóa QH2020 đợt 1 và đợt 2

1.2. Nghiên cứu sinh các khóa QH2019 đợt 1 và đợt 2, QH2020 đợt 1 và đợt 2

  1. Thời gian nộp: Từ ngày từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 30/12/2021
  2. Hình thức nộp học phí

Có 2 hình thức nộp học phí như sau:

3.1. Nộp học phí bằng tiền mặt: Phòng 202, A1 – Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐHNN

3.2. Nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản:

HV/NCS nộp tiền học phí bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Số TK: 21510008969696 (chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV Cầu Giấy)

Nội dung: Mã người học_ Họ tên_HPQH20…D… Ví dụ: 21048001 Tran Thuy An HPQH2021D2

  1. Mức thu học phí: (đơn vị tính: VNĐ) Giảm 5% so với mức học phí năm học 2020-2021

4.1. Đào tạo thạc sĩ: Tổng thời gian thu: 20 tháng

Mức học phí năm học 2021-2022: 1.396.500 đồng/tháng x 10 tháng = 13.965.000đ

4.2. Đào tạo tiến sĩ:  Tổng thời gian thu: 30 tháng đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ  

Mức học phí năm học 2021-2022: 2.327.500 đồng/tháng x 10 tháng = 23.275.000đ

Đề nghị các anh chị HV và NCS nghiêm túc thực hiện thông báo này, góp phần vào công tác quản lý và thực hiện đào tạo sau đại học thành công.

Trân trọng!