Category Archives: Chứng chỉ – Bồi dưỡng

Tuyển sinh tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) khóa PG38

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 38 (2021- 2023) 1. Đối