Bộ câu hỏi (Q&A) giải đáp tuyển sinh các chương trình đào tạo sau đại học năm 2023

 Câu hỏi 1. Trường ĐHNN-ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học mấy đợt?

Trả lời: Trường tổ chức thi 2 đợt: đợt 1 vào tháng 4 và đợt 2 vào tháng 9.

Câu hỏi 2: Nhà trường tuyển sinh đầu vào thạc sĩ/ tiến sĩ theo mấy hình thức?

Trả lời: Bậc thạc sĩ có 2 hình thức tuyển sinh là: thi tuyển theo phương thức truyền thống và xét tuyển thẳng.

Bậc tiến sĩ dùng hình thức xét tuyển.

Câu hỏi 3: Nhà trường tuyển sinh các chuyên ngành nào trong đợt 1 và đợt 2 năm 2023?

Trả lời:

  1. Các chuyên ngành tuyển sinh đợt 1 năm 2023 bao gồm:

            Bậc thạc sĩ:

Tổ chức thi tuyển đối với các chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh.

Tổ chức xét tuyển thẳng đối với tất cả các chuyên ngành

            Bậc tiến sĩ

Ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

LL&PPDHBM (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung)

2. Các chuyên ngành tuyển sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023 bao gồm: tất cả các chuyên ngành hiện đang tổ chức đào tạo ở cả 2 bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Câu hỏi 4: Nhà trường có mở lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Ả Rập không?

Trả lời: Hiện nay nhà trường chưa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Ả Rập.

Câu hỏi 5: Chương trình đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ của trường kéo dài trong bao lâu?

Trả lời: Thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung (học theo giờ hành chính các ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy).

Học viên được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả theo qui chế của ĐHQGHN. Tuy nhiên, thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo không quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn theo quy định (48 tháng).

Thời gian đào tạo chương trình tiến sĩ:

– Đào tạo từ cử nhân: 04 năm, theo hình thức chính quy tập trung

– Đào tạo từ thạc sĩ:  03 năm, theo hình thức chính quy tập trung

NCS được kéo dài thời gian đào tạo khi có lý do chính đáng nhưng tổng thời gian đào tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng).

NCS có kết quả nghiên cứu xuất sắc có thể được tổ chức bảo vệ luận án sớm hơn so với thời hạn đào tạo chuẩn nhưng không quá 01 năm (12 tháng).

Câu hỏi 6: Học phí cho toàn bộ khóa học là bao nhiêu?

Trả lời: Học viên cao học đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí hàng năm của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Câu hỏi 7: Xin hãy giải thích thế nào là định hướng nghiên cứu và thế nào là định hướng ứng dụng trong chương trình đào tạo thạc sĩ.

Trả lời:

Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu có mục tiêu và nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công nghệ nguồn làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học ứng dụng và công nghệ.

Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng có mục tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, qui trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng của con người.

Câu hỏi 8: Bằng tốt nghiệp đại học của tôi là bằng trung bình khá. Vậy, tôi có đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu không?

Trả lời:

, nếu anh/chị công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

Không, nếu anh/chị không có công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

Xin lưu ý, yêu cầu về hạng văn bằng tốt nghiệp đại học khi chọn định hướng nghiên cứu là:

– Tốt nghiệp đại học hạng Khá trở lên; hoặc

– Có công trình công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

Câu hỏi 9: Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Hai chương trình này khác nhau ở yếu tố nghiên cứu và ứng dụng, cụ thể như sau:

a) Định hướng nghiên cứu: khối lượng nghiên cứu khoa học từ 24 đến 30 tín chỉ, bao gồm 12 đến 15 tín chỉ cho các dự án, và chuyên đề nghiên cứu; 12 đến 15 tín chỉ cho luận văn tốt nghiệp. Thời gian thực hiện luận văn tối thiểu 6 tháng.

b) Định hướng ứng dụng: thực tập từ 6 đến 9 tín chỉ; học phần tốt nghiệp từ 6 đến 9 tín chỉ dưới hình thức làm đề án. Thời gian thực hiện đề án tối thiểu 3 tháng.

 Câu hỏi 10: Tôi là vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2022 và chưa có kinh nghiệm chuyên môn. Vậy, tôi có đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ không?

Trả lời: Có. Trường ĐHNN-ĐHQGHN không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn khi HV tham gia các CTĐT thạc sĩ.

Câu hỏi 11: Tôi vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2022, chưa có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có bằng thạc sĩ. Vậy, tôi có đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ không?

Trả lời:

Có. Một trong những điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ là:

– Đối với ứng viên đã có bằng thạc sĩ: phải đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

– Đối với ứng viên có bằng cử nhân: Nếu tốt nghiệp trong 12 tháng kể từ ngày được cấp bằng thì không yêu cầu kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng. Nếu tốt nghiệp ngoài12 tháng kể từ ngày được cấp bằng thì phải có kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng.

Về trường hợp của bạn: Tính đến thời điểm tháng 4 của đợt 1/2023, bạn tốt nghiệp chưa quá 12 tháng nên có thể đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ. Nếu được chấp nhận vào học, bạn sẽ phải học tích luỹ tối thiểu 30 tín chỉ các học phần bổ sung bắt buộc và tự chọn (ngoài các cấu phần khác trong chương trình đào tạo tiến sĩ). Các học phần bổ sung bao gồm các học phần thuộc chương trình thạc sĩ tương ứng trừ học phần ngoại ngữ và luận văn.

Câu hỏi 12: Điều kiện để được xét tuyển thẳng vào học chương trình đào tạo thạc sĩ là gì?

Trả lời: Xem mục 1.4.1 trong Thông báo tuyển sinh đợt 1 2023 https://drive.google.com/file/d/1jNU5Kh-wChjhTcHRLq-gZrBtjMy1KiWl/view

Câu hỏi 13: Điều kiện để được dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ là gì?

Trả lời: Xem mục 1.4.2 trong Thông báo tuyển sinh đợt 1 2023 https://drive.google.com/file/d/1jNU5Kh-wChjhTcHRLq-gZrBtjMy1KiWl/view

Câu hỏi 14: Điều kiện để được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ là gì?

Trả lời: Xem mục 2.4 trong Thông báo tuyển sinh đợt 1 2023 https://drive.google.com/file/d/1jNU5Kh-wChjhTcHRLq-gZrBtjMy1KiWl/view

Câu hỏi 15: Hồ sơ dự thi/dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ/ Tiến sĩ gồm những gì?

Trả lời: Hồ sơ dự thi/ dự tuyển cần có các giấy tờ sau:

Câu hỏi 16: Nhà trường có tài liệu hướng dẫn ôn thi cho thí sinh dự thi không?

Trả lời: Thí sinh có thể xem đề cương và dạng thức đề thi của các môn thi trong các phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh https://drive.google.com/file/d/1jNU5Kh-wChjhTcHRLq-gZrBtjMy1KiWl/view

Câu hỏi 17: Cách thức đăng kí dự tuyển là gì?

Trả lời:

Bước 1: Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi/ dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

Bước 2: Nộp bản cứng Hồ sơ dự thi/dự tuyển trực tiếp tại Khoa Sau đại học – Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Câu hỏi 18: Lệ phí thi là bao nhiêu và tôi có thể nộp ở đâu?

Trả lời:

Lệ phí xét tuyển /dự thi/ dự tuyển đối với bậc:

– Thạc sĩ: 420.000 đồng

– Tiến sĩ: 200.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh nộp ở Phòng 202 nhà A1, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐHNN – ĐHQGHN, trước khi nộp Hồ sơ tại Khoa Sau đại học.

Câu hỏi 19: Bao giờ có danh sách phòng thi, và xem danh sách đó ở đâu?

Trả lời:

Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh (Trường không gửi giấy báo dự thi), hoặc

– Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh (Trường không gửi giấy báo dự thi), hoặc

– Thí sinh truy cập vào địa chỉ tuyển sinh http://tssdh.vnu.edu.vn và dùng tài khoản đã được cấp để xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi, thời gian cụ thể từ ngày 25/04/2023.

Câu hỏi 20: Thông tin về ngày sinh trên danh sách thi của tôi bị sai. Tôi cần đến phòng ban nào để sửa?

Trả lời: Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ P102 nhà A3, hoặc theo số điện thoại (024)-66806770 trước ngày tổ chức thi tuyển/ xét tuyển.

Câu hỏi 21: Tôi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, thì phải nộp những gì để được quyền ưu tiên điểm thưởng?

Trả lời: Bạn phải nộp giấy xác nhận được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

Câu hỏi 22: Trong hồ sơ dự tuyển tôi có cần nộp bằng đại học bản gốc không?

Trả lời: Không. Bạn chỉ cần nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học và đối chiếu bản gốc khi nhập học.

Câu hỏi 23: Thí sinh có bằng Đại học loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh có được xét tuyển thẳng vào CTĐT thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh không?

Trả lời: Có. Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy một số ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ) (Danh sách các ngành phù hợp ở bậc cử nhân trong xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 11 của Thông báo tuyển sinh https://drive.google.com/file/d/1jNU5Kh-wChjhTcHRLq-gZrBtjMy1KiWl/view

Câu hỏi 24: Thí sinh có phải thi môn Ngoại ngữ 2 hay không?

Trả lời: Nhà trường không tổ chức thi môn ngoại ngữ 2 trong đợt tuyển sinh. Thí sinh cần tự chuẩn bị minh chứng năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu của chương trình đào tạo từ Bậc 3 trở lên (B1/Chứng chỉ) đối với CT thạc sĩ và Bậc 4 (B2/Chứng chỉ) trở lên đối với CT tiến sĩ.