Category Archives: Tiến sỹ

Phiếu khảo sát năng lực ngoại ngữ thứ 2 đối với thí sinh đăng ký dự thi/ dự xét tuyển thẳng/xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022 tại ULIS, VNU

Thân gửi các thi sinh dự thi/ dự xét tuyển thẳng/xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS, VNU), Căn cứ yêu cầu của công văn số

[Infographic] Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trang web của khoa Sau đại học: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn Fanpage của khoa Sau đại học: https://www.facebook.com/fgsulis Nhóm Zalo tư vấn tuyển sinh năm 2022: https://zalo.me/g/qujbdi358 Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 tại đây https://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2022-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2/ Người học chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia học tập