Category Archives: Chương trình đào tạo

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ)

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương

Thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 6

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 06 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 4 tháng (từ tháng 20/12/2019 đến 23/4/2020) Khai giảng: 20/12/2019 Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào chương trình đào