All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 44 (2024- 2026)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa PG 44 (2024- 2026), cụ thể:

Thông báo về việc tham dự Hội nghị triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN vào lúc 8h00 Thứ Bảy, ngày 02/12/2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo bậc sau đại học năm học 2023-2024; Căn cứ Thông báo số 1943//TB – ĐHNN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đổi mới hoạt động