All posts by Trinh Hong Nam

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng

Thông báo Lịch tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) thông báo lịch tổ chức kỳ thi ĐGNLNN tháng 11 năm 2021 đối với sinh viên và học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: Link đăng ký dự thi tại đây Các chi tiết khác

5th International Graduate Research Symposium

On October 30th, 2021, ULIS-VNU held the 5th International Graduate Research Symposium for graduate students and doctoral students in 2021. Taking place on an online platform, this symposium is organized to create an opportunity to develop a scientific environment and present research results to graduate students

2021 IGRS Conference Agenda

Welcome to the 2021 International Graduate Research Symposium (2021 IGRS) online by ULIS, VNU Here is the 2021 IGRS Conference Agenda   And here are the 2021 IGRS Parallel Sessions

Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức giữa Trường