Category Archives: Lịch bảo vệ luận văn – luận án

wp_20150512_019

Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở Đề tài: ESP in Vietnamese context: Teachers’ perceptions and practices (Tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam:

a

Lịch bảo vệ luận văn

Khoa Sau đại học xin thông báo lịch bảo vệ Luận văn – Luận án ngành tiếng Anh như sau: 1. 14h Chiều thứ 5 ngày 15/12/2016: Hội đồng luận văn thạc sĩ ngành Tiếng Anh (Khóa 23) 2. 14h chiều thứ 2 ngày 26/12/2016: Hội