Category Archives: Lịch bảo vệ luận văn – luận án

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Thị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2017 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Thị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2017 đợt 1, cụ

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2 Đề

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đinh Minh Thu chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2017 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đinh Minh Thu chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2017 đợt 1 như sau

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Trang chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Trang chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016, cụ thể: Đề tài: 汉、越动词词组语序对比研究 ( NGHIÊN

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hà Thị Quỳnh Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hà Thị Quỳnh Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2, cụ thể: Tên

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Quang Lân chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Quang Lân chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2015,

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hồ Thị Nguyệt Thắng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hồ Thị Nguyệt Thắng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015, cụ thể: Tên đề tài: 汉越能性范畴对比研究