Category Archives: Lịch bảo vệ luận văn – luận án

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thúy Hà  chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc Khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thúy Hà  chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc Khóa QH2015

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Vân chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Vân chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Khóa QH2015 Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ 2 ngày

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2014   Thời gian:                  14 giờ 00 phút,

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014 Đề tài: 越南学生现代汉语离合词习得研究 (Nghiên cứu quá

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh khóa QH2013

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh khóa QH2013 Đề tài: English Reading Strategy Use