Category Archives: Tin tức – Thông báo

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra – yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3638/QĐ -ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN. Nhân dịp này, PV đã phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, Tổ trưởng Tổ biên soạn Quy

2022 International Graduate Research symposium successfully held

On October 29th, 2022, ULIS-VNU held the 2022 International Graduate Research Symposium (2022 IGRS) with the participation of nearly 500 researchers and scholars. This is an annual activity of the University to encourage research activities at the graduate level, creating opportunities to meet, exchange, and