Thông báo về việc tham dự Hội nghị triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN vào lúc 8h00 Thứ Bảy, ngày 02/12/2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo bậc sau đại học năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 1943//TB – ĐHNN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học tại trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN;

Khoa Sau đại học xin gửi tới các anh chị học viên/nghiên cứu sinh các khóa QH2022 đợt 1, QH2022 đợt 2, QH2023 đợt 1 về việc tham dự Hội nghị triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN vào lúc 8h00 Thứ Bảy, ngày 02/12/2023, cụ thể:

  1. Thời gian:từ  8h00 đến 11h30, Sáng thứ Bảy, ngày 02/12/2023
  2. Địa điểm:Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ –ĐHQGHN
    3. Thành phần bắt buộc tham dự: Học viên/nghiên cứu sinh các khóa QH2022 đợt 1, QH2022 đợt 2, QH2023 đợt 1, Nghiên cứu sinh các khóa QH2019, QH2020 và QH2021 (Khoa SĐH sẽ điểm danh sự hiện diện của học viên và nghiên cứu sinh), 
  3. Nội dung chương trình:

8:00   Đón tiếp đại biểu

8:30   Khai mạc – TS. Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đổi mới hoạt động đào tạo bậc sau đại học tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2023-2028

8:40   Giới thiệu những nét chính trong Đề án ĐMHĐĐTSĐH tại trường ĐHNN-ĐHQGHN giai đoạn 2023-2028 – PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hương, Giảng viên cao cấp Khoa Sau đại học

9:00   Giới thiệu các hoạt động tiếp theo của Đề án – TS. Huỳnh Anh Tuấn, Khoa Sau đại học

9:20   Giới thiệu những điểm ưu việt của 04 học phần mới trong các chương trình đào tạo bậc sau đại học: (i) Phát triển nghề nghiệp và Đạo đức nhà giáo; (ii) Thiết kế cuộc đời; (iii) Giáo dục cách tân; và (iv) Trí tuệ cảm xúc & Giao tiếp xã hội tới người học và các giảng viên tiềm năng của các học phần – TS. Đào Diệu Linh, Trưởng Bộ môn Tâm lí-Giáo dục; TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng, Trưởng bộ môn Giáo dục khai phóng, khoa Sư phạm Tiếng Anh

10:00 Giải lao

10:15 Trao đổi, thảo luận về việc tập hợp và bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên cho các học phần mới trong các chương trình đào tạo bậc sau đại học

11:30 Phát biểu bế mạc Hội nghị – Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, TS. Đỗ Tuấn Minh

  1. Bản [Infographic] Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo bậc sau đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2023-2028 tại địa chỉ https://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/infographic-de-an-doi-moi-hoat-dong-dao-tao-bac-sau-dai-hoc-o-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-giai-doan-2023-2028/

Khoa Sau dại học xin gửi kèm các thông tin về Hội nghị tại các File đính kèm tại đại chỉ https://drive.google.com/drive/folders/1BLs4D-sTIjp99ramIYlf7OumMFJtTZXA?usp=sharing

Đề nghị các anh chị học viên/nghiên cứu sinh thu xếp thời gian để tham dự Hội nghị đúng giờ!

Trân trọng!