Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và tài liệu hướng dẫn người học sau đại học khóa QH2021 đợt 1

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Kế hoạch khóa học, thời khóa biểu và tài liệu hướng dẫn người học cho thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 (QH2021 đợt 1) như sau:

  1. Kế hoạch khóa học cho thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ khóa QH2021 đợt 1

2. Kế hoạch khóa học cho thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ khóa QH2021 đợt 1

3. Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/6/2021 đối với khóa QH2021 đợt 1

4. Danh sách diểm danh học phần Triết học

5. Danh sách diểm danh học phần Ngôn ngữ học đại cương

6. Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu sinh, tải tại đây!

7. Tài liệu hướng dẫn học viên ngành Tiếng Anh, tải tại đây!

8. Tài liệu hướng dẫn học viên ngành Tiếng Nga, Trung, Pháp, Đức, Nhật, Hàn tải tại đây!

Trân trọng thông báo!