Kết quả thi tuyển bậc đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Tra cứu kết quả

Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu kết quả

Lưu ý:

– Đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản./.

– Thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển khi cả 2 môn đều phải đạt từ 5 trở lên

– Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 25/10 đến 05/11/2023 tại VP Khoa Sau đại học (P102-A3).