Thông báo công tác lấy ý kiến phản hồi từ học viên khóa QH2015, QH2016D1 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, Khoa Sau đại học thông báo tới học viên khóa QH2015, QH2016D1 kế hoạch triển khai công tác “Lấy ý kiến phản hồi của học viên bậc sau đại học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên” như sau:

  1. Đối tượng và hình thức thực hiện:
  • Đối tượng: Giảng viên đang tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo bậc Sau đại học
  • Hình thức thực hiện: Học viên trả lời trực tuyến
  1. Thời gian thực hiện:
  • Từ 20/3 đến 25/3/2017: Trung tâm nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và đảm bảo chất lượng sẽ gửi đường dẫn phiếu phản hồi tới email của học viên
  • Từ 20/03 đến ngày 07/04/2017: Học viên tham gia trả lời phiếu phản hồi trực tuyến

Đây là một nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học của nhà Trường, Khoa Sau đại học và của mỗi học viên, vì vậy đề nghị các bạn học viên tham gia nghiêm túc, trách nhiệm và đúng thời gian quy định.

Trân trọng thông báo!

Bộ phận Quản lý HV/NCS