Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo “Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành” ngày 28/9/2017

Thực hiện công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc tổ chức hỗ trợ học viên (HV)/ nghiên cứu sinh (NCS) tham dự các hoạt động khoa học tại Khoa Sau đại học -Trường ĐHNN;

Nhằm giúp HV/NCS có kế hoạch nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận văn/ luận án tiến sĩ của mình;

Khoa Sau đại học xin thông báo tới HV và NCS về việc đăng ký tham dự Hội thảo “Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ Năm, ngày 28/9/2017

Địa điểm: Phòng 509 nhà A1

Số lượng đăng ký: tối đa 50 HV/NCS

Người trình bày: PGS. TS. Lâm Quang Đông (Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu nước ngoài (VNU Journal of Foreign Studies)

Hình thức: Hội thảo 

Tổng biên tập trình bày các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành, sau đó HV/NCS thực hành xem xét hoặc viết 1 bài báo cụ thể đã có hướng nghiên cứu và dữ liệu, khuyến khích HV/NCS mang theo bài báo khoa học dự định đăng tạp chí của mình liên quan đến luận văn/ luận án.

 Vì số lượng đại biểu có hạn, HV/NCS vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 25/9/2017 tại đây 

HV/NCS in và mang theo những tài liệu tại đây để làm bài tập thực hành khi viết 1 bài báo khoa học tại Hội thảo

Trân trọng thông báo,