Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2018-2019

Trường ĐHNN-ĐHQGHN thông báo của về Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2018-2019 như sau:

  1. Lịch thi dành cho học viên và nghiên cứu sinh trường ĐHNN như sau

TB 772 Lich thi Ngoai ngu doi voi hoc vien DHNN 2018-2019

 

 2. Lịch thi dành cho học viên và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN như sau

3. Lịch thi đắnh giá năng lực ngoại ngữ như sau

 

4. Lịch thi của các đối tượng khác xin xem tại đây!

Trân trọng thông báo!