Thông báo về việc gia hạn học tập và thời hạn đào tạo tối đa các khóa QH2014 và QH2015

Thực hiện công tác đào tạo năm học 2017-2018, bộ phận quản lý HV/NCS của Khoa Sau đại học xin gửi tới NCS và học viên “Thông báo về việc gia hạn học tập và thời hạn đào tạo tối đa” cụ thể một số nội dung như sau:

  1. Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa  

 1.1. Đối với học viên cao học

1.1.1. Đối với học viên Khoá QH2015

Thời gian đào tạo chuẩn: 2 năm (từ 27/11/2015 đến 27/11/2017)

Thời gian gia hạn: 2 năm           Thời hạn đào tạo tối đa: 11/2019

 Ghi chú: Theo Hướng dẫn Quy chế đào tạo thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Trường Đại học Ngoại ngữ, sau thời gian đào tạo chuẩn 2 năm (24 tháng), HV được phép ra hạn học tập 1 năm (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36). Trường hợp muốn ra hạn từ tháng thứ 37 đến tháng thứ 48, HV phải có lý do đặc biệt như: sinh con, công tác, sức khỏe (yêu cầu có các giấy tờ xác nhận của cơ quan liên quan kèm theo con dấu pháp nhân).

1.2. Đối với nghiên cứu sinh

1.2.1.  Đối với nghiên cứu sinh Khoá QH2014

Thời gian đào tạo chuẩn: 3 năm (từ 28/11/2014 đến 28/11/2017)

Thời gian gia hạn: 2 năm                  Thời hạn đào tạo tối đa: 11/2019

  1. Thủ tục xin gia hạn học tập

Học viên /nghiên cứu sinh chưa hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu trong tài liệu HV/NCS) có chữ ký của HV/NCS và ý kiến của cán bộ hướng dẫn, sau đó HV cập nhật tình hình học tập và nghiên cứu và thời gian xin gia hạn bảo vệ luận văn vào File gửi trong đường link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O46bwiGVfMEBf4voYSWZ5enUXHtRa0I31TjFnUUzuD4/edit#gid=887317349

  1. Báo cáo tiến độ luận văn /luận án kèm bản in minh chứng phần luận văn /luận án đang thực hiện có ý kiến của cán bộ hướng dẫn
  2. Xác nhận của Phòng kế hoạch – tài chính đã hoàn thành việc đóng đủ học phí các năm thứ 1, thứ 2 và thứ 3 (2 năm đối với học viên hoặc 3 năm đối với nghiên cứu sinh)

(Các mẫu đơn, HV/NCS vui lòng xem trong các File gửi đính kèm trong email của học viên)

  1. Thời gian thực hiện

Học viên /nghiên cứu sinh hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS tại Phòng 102A3 – khoa Sau đại học trước ngày 20/10/2017.

Theo quy chế đào tạo sau đại học và hướng dẫn thu học phí hàng năm của Trường ĐHNN, HV/NCS phải đóng học phí cho nhà trường trong thời gian gia hạn.

Sau ngày 20/10/2017, HV/NCS không làm đơn xin gia hạn học tập hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học và trả về cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh.

Trân trọng thông báo