Thông báo về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 3253/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/08/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023;

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: trước 17h00 ngày 28/9/2023

Link đăng ký online: http://tssdh.vnu.edu.vn

2. Thời gian thi/xét tuyển:

– Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ: Thứ Bảy (14/10/2023)
– Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ (xét tuyển Hồ sơ chuyên môn): Từ 02/10 đến 20/10/2023

3. Thời gian công bố Danh sách phòng thi: Trước ngày 05/10/2023

4. Thời gian công bố kết quả thi

Đối tượng xét tuyển thẳng thạc sĩ: Trước ngày 02/10/2023
– Đối tượng dự thi thạc sĩ, tiến sĩ: Trước ngày 01/11/2023

5. Thời gian thông báo trúng tuyển: Ngày 15/11/2023

6. Thời gian khai giảng và nhập học (dự kiến): Ngày 01/12/2023

Ghi chú: Các thông tin cần thiết khác, thí sinh vui lòng xem tại Thông báo số 1286/ĐHNNTB ngày 15/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770.

Chi tiết của Thông báo xin xem tại đây!

Thông báo Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Trân trọng thông báo./.