Tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và

Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức

giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig – Cộng hòa Liên bang Đức

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn số 71/HD-ĐHQGHN ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 82/TB-ĐHNN ngày 15/01/2021 của Hiệu Trưởng trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 1124/TB-ĐHNN ngày 27/8/2021 của Hiệu Trưởng trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-ĐHQGHN, ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Đề án mở chương trình đào tạo liên kết quốc tế do hai bên cùng cấp bằng trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Đức, chuyên ngành Ngôn ngữ Đức;

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ khóa QH2021 chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig – Cộng hòa Liên bang Đức như sau:

Chi tiết thông báo xin xem tại đây

 1. Giới thiệu chung

1.1.Chuyên ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Đức: Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức

1.2.  Thời gian đào tạo

02 năm đào tạo theo hình thức đào tạo chính quy tập trung

1.3. Điều kiện chuyển tiếp

1.3.1. Đối với học viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Học viên sau khi trúng tuyển phải tích lũy tổng số tín chỉ tối thiểu là 8 tín chỉ (học phần Triết học và Ngoại ngữ cơ bản) và phải có chứng chỉ năng lực tiếng Đức tương đương với trình độ C1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu và năng lực tiếng Anh (tiếp nhận) tương đương với trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

1.3.2. Đối với học viên Trường Đại học Leipzig

Công nhận kết quả xét tuyển đầu vào của Trường Đại học Leipzig và xét tuyển theo qui định của ĐHQGHN.

1.4. Địa điểm đào tạo

– Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

– Trường Đại học Leipzig, Ritterstraße 26, 04109 Leipzig, CHLB Đức

1.5. Văn bằng sau khóa học

Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp hai bằng:

Bằng “Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Đức” (The Degree of Master in German Linguistics) do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN cấp;

Bằng “Thạc sĩ ngành Tiếng Đức là ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” (“Master of Arts in German as a Foreign and Second Language in a Vietnamese – German Context”) do Trường Đại học Leipzig cấp.

1.6. Chỉ tiêu tuyển sinh: 09, trong đó bao gồm:

04 học viên của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, trong đó chỉ tiêu dành cho thí sinh xét tuyển thẳng (vòng 1) và chỉ tiêu dành cho thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học (vòng 1) được tính tương ứng với tỷ lệ số thí sinh mỗi nhóm trên tổng số thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2

05 học viên của Trường Đại học Leipzig

1.7. Học phí

            Học phí đối với học viên Trường Đại học Ngoại ngữ: 72.600.000 đồng/01 học viên /01 khóa

            Học viên nộp học phí lần 1 số tiền 36.300.000 đồng khi đến nhập học

            Học viên nộp học phí lần 2 số tiền là 36.300.000 đồng vào tháng thứ 4 kể từ ngày nhập học

 1. Thời gian tuyển sinh và xét tuyển

2.1.1. Đối với thí sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

            Vòng 1: Các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển/thi tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN

Các ngày thi:                  Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021

                                        Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Vòng 2: Các thí sinh tham dự tuyển về chuyên môn tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thời gian từ ngày 25/10 đến 15/11/2021

2.1.2. Đối với thí sinh Trường Đại học Leipzig

Vòng 1: Các thí sinh tham dự tuyển về chuyên môn vào tháng 7 tại Trường Đại học Leipzig

Vòng 2: Các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

 1. Điều kiện dự thi và xét tuyển
  • Về văn bằng: Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau:

Thí sinh trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN cần có bằng tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, bằng do nước ngoài cấp) ngành Ngôn ngữ Đức hoặc ngành Sư phạm tiếng Đức. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thí sinh trường Đại học Leipzig cần có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Đức (Deutsch), ngành Giéc manh học (Germanistik), ngành Ngôn ngữ Đức (Linguistik), ngành Tiếng Đức như một ngoại ngữ (Deutsch als Fremdsprache), ngành phương pháp giảng dạy ngoại ngữ (Fremdsprachendidaktik), ngành Nghiên cứu văn học (Literaturwissenschaft), ngành Đức học (German Studies), hoặc các ngành tương đương khác (verwandte Fächer).

 • Các điều kiện khác

Thí sinh cần có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

 1. Nội dung xét tuyển/ thi tuyển (vòng 1) và xét tuyển chuyên môn (vòng 2)

4.1. Đối với thí sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

4.1.1. Xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ (vòng 1)

 1. Điều kiện xét tuyển thẳng

– Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT sau đây của ĐHQGHN: tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư), các CTĐT đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín (AUN-QA, ABET… ví dụ ngành Ngôn ngữ Đức được kiểm định bởi AUN-QA năm 2019) hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (đối với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn);

+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn của ĐHQGHN;

Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại điểm b của mục này) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.

– Về năng lực ngoại ngữ: thí sinh nộp minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của CTĐT tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với CTĐT yêu cầu năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ có thể đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tổ chức thi TSSĐH của ĐHQGHN (việc đăng ký và tổ chức thi môn Ngoại ngữ thực hiện theo quy định hiện hành).

 1. b) Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

– Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.

+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.

– Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;

– Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.

4.1.2. Các môn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đối với thi sinh không thuộc diện xét tuyển thẳng (vòng 1)

 1. Môn cơ bản: Ngôn ngữ Đức (dạng thức môn thi xin xem Phụ lục 4 của Thông báo số 82/TB-ĐHNN ngày 15/01/2021 của Hiệu Trưởng trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN).
 2. Môn cơ sở: Năng lực sử dụng tiếng Đức (thi 02 phần, phần 1: Đọc hiểu, Từ vựng – Ngữ pháp, Viết luận; phần 2: Vấn đáp) (dạng thức môn thi xin xem Phụ lục 5 của Thông báo số 515/TB-ĐHNN).
 3. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Chọn một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn, Ả Rập (dạng thức môn thi xin xem Phụ lục 6 của Thông báo số 82/TB-ĐHNN).

         Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau:

 1. a) Có bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ còn thời hạn giá trị được ĐHQGHN công nhận theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Quy chế đào tạo Thạc sĩ số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của ĐHQGHN (gọi tắt là Quy chế 4668).
 2. b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 3. c) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội;
 4. d) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
 5. e) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Khoản 4, Điều 29 Quy chế 4668, được Trường Đại học Ngoại ngữ thẩm định về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức nước ngoài cấp trước khi công nhận tương đương.

4.1.3. Các nội dung xét tuyển chuyên môn (vòng 2)

         Các thí sinh đạt mức điểm chuẩn trở lên của kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức của ĐHQGHN (vòng 1), nếu có nguyện vọng xin dự tuyển chương trình liên kết, sẽ được tham gia dự xét tuyển chuyên môn (vòng 2) với các nội dung xét tuyển chuyên môn như sau:

TT Các nội dung xét tuyển chuyên môn Trọng số
1 Kết quả tổng điểm thi tuyển sinh sau đại học (đối với nhóm thí sinh tham gia thi tuyển sinh sau đại học) hoặc tổng điểm tốt nghiệp đại học (đối với nhóm thí sinh xét tuyển thẳng vòng 1) 50%
2 Bài viết về động cơ tham gia chương trình 20%
3 Thành tích, năng lực khoa học, kinh nghiệm và hoạt động xã hội 10%
4 Phỏng vấn 20%
Tổng 100%

         Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển chương trình đào tạo liên kết cần có điểm phần Bài viết về động cơ tham gia chương trình và điểm phần Phỏng vấn đạt 50% của trọng số phần thi đó. Trường hợp không đạt trọng số như yêu cầu trên, thí sinh sẽ học chương trình đào tạo trong nước.

4.2. Đối với thí sinh Trường Đại học Leipzig

4.2.1. Các nội dung xét tuyển chuyên môn (vòng 1)

            Các điều kiện xét tuyển như sau:

TT Các nội dung xét tuyển chuyên môn Trọng số
1 Điểm tốt nghiệp đại học 60%
2 Điểm đánh giá bài viết về động cơ học tập 20%
3 Điểm đánh giá năng lực khoa học, kinh nghiệm và hoạt động xã hội 20%

        Trường Đại học Leipzig chịu trách nhiệm xét tuyển thí sinh đăng kí dự tuyển chương trình theo Qui định của trường Đại học Leipzig.

4.2.3. Các nội dung xét tuyển hồ sơ (vòng 2)

        Trường Đại học Ngoại ngữ công nhận kết quả xét tuyển vòng 1 của Trường Đại học Leipzig và xét tuyển hồ sơ của thí sinh theo qui định của ĐHQGHN.

4.3. Điểm xét tuyển, điểm chuẩn và công nhận trúng tuyển

4.3.1. Đối với thí sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

       Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm sau quy đổi của: (1) Điểm đánh giá bài viết về động cơ tham gia Chương trình; (2) Điểm đánh giá năng lực khoa học, kinh nghiệm và hoạt động xã hội; (3) Điểm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học (đối với nhóm thí sinh tham gia thi tuyển sinh sau đại học) hoặc điểm tốt nghiệp đại học (đối với nhóm thí sinh xét tuyển thẳng vòng 1); và (4) Điểm phỏng vấn.

Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo cho từng nhóm thí sinh và bằng cách tính tổng điểm các nội dung xét tuyển của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống trong từng nhóm thí sinh để công nhận thí sinh trúng tuyển. Căn cứ vào tổng điểm các mục xét tuyển chuyên môn sau quy đổi về hệ số 10, Hội đồng xét tuyển họp và chọn ra các thí sinh trúng tuyển có điểm từ cao nhất đến khi hết chỉ tiêu (Trường hợp 2 thí sinh bằng điểm nhau, Hội đồng xét đến yếu tố thứ hai: ưu tiên thí sinh có tổng điểm thi sau đại học cao hơn đối với nhóm thí sinh thi tuyển sinh sau đại học hoặc ưu tiên thí sinh có điểm tốt nghiệp đại học cao hơn đối với nhóm thí sinh xét tuyển thẳng vòng 1).

4.3.2. Đối với thí sinh Trường Đại học Leipzig

        Căn cứ chỉ tiêu đào tạo, kết quả xét tuyển của Trường Đại học Leipzig và các điều kiện về xét tuyển theo qui định của ĐHQGHN để công nhận thí sinh trúng tuyển.

 1. Hồ sơ dự thi và xét tuyển

5.1. Nội dung hồ sơ dự thi và xét tuyển (vòng 2)

       Thí sinh nộp 01 bộ Hồ sơ xét tuyển bao gồm các giấy tờ sau:

Đối với thí sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Đối với thí sinh Trường Đại học Leipzig
Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình  (theo mẫu) Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình  (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch được cơ quan nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương xác nhận không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận sức khỏe do một Bệnh viện đa khoa cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc do Bệnh viện đa khoa ở Việt Nam cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học
Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có) Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam
Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của môn Ngoại ngữ thứ 2 (nếu có) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ Ngoại ngữ thứ 2
Bài viết về động cơ tham gia chương trình (theo mẫu Phụ lục 2 của Thông báo này) Giấy báo/Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Trường Đại học Leipzig – Cộng hòa Liên bang Đức
Bản sao công chứng các xác nhận về năng lực khoa học, kinh nghiệm, hoạt động xã hội (nếu có) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam
Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự (đối với các đối tượng đang làm việc trong biên chế được cơ quan cử đi học) 03 ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh)
03 ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh) và 03 phong bì (có dán sẵn tem và đã ghi địa chỉ rõ ràng và chính xác của thí sinh, có ghi số điện thoại để liên hệ vào phần người nhận)

Tất cả các giấy tờ trên cho vào túi hồ sơ khổ 28 x 32cm do Trường Đại học Ngoại ngữ phát hành. Nhà trường không nhận hồ sơ thiếu các giấy tờ như quy định ở trên và không hoàn trả hồ sơ thí sinh đã nộp. Thí sinh trường Đại học Leipzig đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://admissions-apply.vnu.edu.vn kèm hồ sơ dạng quét ảnh (scan) và nộp bản sao công chứng các văn bằng và giấy tờ gốc để đối chiếu khi nhập học tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

5.2 Thời gian và lịch trình xét tuyển

Tiểu mục Đối với thí sinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Đối với thí sinh

Trường Đại học Leipzig

5.2.1. Thời hạn phát hành và nộp hồ sơ dự thi và xét tuyển Vòng 1: Từ ngày 26/4 đến hết ngày 24/09/2021

Vòng 2: Từ ngày 25/9 đến hết ngày 25/10/2021

Vòng 2: Từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2020

Thí sinh nộp hồ sơ dạng ảnh quét (scan) đồng thời khai báo thông tin tại địa chỉ http://admissions-apply.vnu.edu.vn

5.2.2. Thời gian thi và xét tuyển Vòng 1: ngày 23-24/10/2021

Vòng 2: Từ ngày 25/10 đến 15/11/2021

Vòng 2: Từ ngày 25/10 đến ngày 15/11/2021
5.2.3. Lệ phí xét tuyển

 

(1) Phí hồ sơ: 50.000đ/01 hồ sơ

(2) Phí đăng ký hồ sơ trực tuyến website trường đối tác sau khi thí sinh trúng tuyển vòng 2: 100.000đ/01 thí sinh/ 01 hồ sơ

(3) Phí dự thi (vòng 2): 300.000đ/01 thí sinh/ 01 môn dự thi Bài viết về động cơ tham gia chương trình

(4) Phí dự phỏng vấn và xét tuyển (vòng 2): 1.000.000đ/01 thí sinh/01 hồ sơ

(Lệ phí trên được tính với 10 thí sinh đăng ký, trường hợp ít thí sinh đăng ký, lệ phí trên sẽ được tính lại để bù vào chi phí xét tuyển)

 

 

5.2.4. Danh sách dự thi

 

Thí sinh xem kết quả xét tuyển/ danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm dự thi (vòng 1) tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn hoặc http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh Thí sinh đăng ký và xem thông tin tại địa chỉ: http://admissions-apply.vnu.edu.vn
5.2.5. Thời gian công bố kết quả dự thi và xét tuyển Vòng 1: Trước ngày 05/11/2021

Vòng 2: Trước ngày 30/11/2021

Vòng 2: Trước ngày 30/11/2021
5.2.6. Thời gian thông báo trúng tuyển và khai giảng Trước 01/12/2021

(Dự kiến khai giảng 03/12/2021)

Trước ngày 01/11/2021

 

5.3. Địa điểm nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Sau đại học, phòng 102 nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. Chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Khoa Sau đại học, P.102, Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437547435 hoặc 02466806770

Email: sdhcfl@gmail.com

Website: www.saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn

     Trân trọng thông báo./.