Category Archives: Tuyển sinh

Học sau đại học tại ULIS có gì?

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là một địa chỉ uy tín dành cho các bạn muốn học chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành ngoại ngữ bậc sau đại học. Thông tin về tuyển