Thông báo tổ chức chuyên đề Seminar và Hội thảo về MA and PhD Thesis writing vào các ngày 21 và 30 tháng 6.2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 và nhằm giúp học viên và nghiên cứu sinh nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và thực hiện tốt đề tài luận văn, luận án của mình;

Khoa Sau đại học mời TS. BOOK Kim Chung Matthew giảng viên Trường Đại học Trung văn Hồng Kông sẽ có 1 buổi thuyết trình Seminar về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và 1 buổi hội thảo Workshop về việc thực hiện luận văn, luận án, cụ thể như sau:

  1. Seminar vào lúc8h30-9h30 sáng ngày thứ 5, ngày 21/6/2018

Nội dung: The internal and external validity of the University Entrance English Exam in Shanghai

Địa điểm phòng 101A3 Khoa Sau đại học

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Học viên. nghiên cứu sinh quan tâm đăng ký tại địa chỉ tại đây!

  1. Workshop vào14h00-16h00 chiều thứ Bẩy ngày 30/06/2018

Nội dung: MA and PhD Thesis writing

Địa điểm phòng 101A3 Khoa Sau đại học

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Học viên. nghiên cứu sinh quan tâm đăng ký tại địa chỉ tại đây

Để tiện cho việc tổ chức, khoa Sau đại học đề nghị học viên, nghiên cứu sinh quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 15/06/2018.

Trân trọng thông báo!