Category Archives: Luận văn – Luận án

Thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Trường chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2020 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Trường chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2020 đợt 2, cụ

Thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2018 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học

Thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2019 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:  Tên đề

Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hằng khóa QH2020 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Nga

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hằng khóa QH2020 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, cụ thể: Tên đề tài luận án: Выражение неопределенности лексическими единицами в русском

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trịnh Bích Thủy chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trịnh Bích Thủy chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016