Category Archives: Tin tức – Thông báo

Trường Đại học Ngoại ngữ làm việc với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về hợp tác đào tạo, quảng bá các chương trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học

  Ngày 17/03/2017, lãnh đạo Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Khoa đào tạo tiếng Anh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để bàn về phương hướng

Trường Đại học Ngoại ngữ làm việc với Trường Đại học Ngoại thương về Hợp tác đào tạo và Quảng bá các chương trình Đào tạo & Bồi dưỡng Sau đại học

  Ngày 07/03/2017, lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)- ĐHQGHN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương để bàn về phương hướng hợp tác trong liên kết đào tạo, đồng thời trao đổi các biện pháp phối

Lãnh đạo Trường ĐHNN làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về quảng bá các chương trình Đào tạo và Bồi dưỡng sau đại học

Ngày 27/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định để bàn về việc phối hợp quảng bá các chương trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Trường đến các cán bộ

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Đại học Tây Bắc và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La về liên kết đào tạo Sau đại học  

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với các các vùng mà chính phủ ưu tiên phát triển đặc biệt, trong thời gian qua,