Chương trình đào tạo Tiến sỹ các chuyên ngành ngôn ngữ và các chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy

Tiến sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung

Tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

Các lý do lựa chọn chương trình:

Cơ hội học tập trong môi trường học thuật chuyên sâu với các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ trong cả nước.

Cơ hội tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Cơ hội tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.

100% đội ngũ giảng viên có học vị Tiến sĩ trở lên tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín trong nước và  trên thế giới.

Tổng quan:

Các chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung và Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung là lựa chọn phù hợp cho các cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn đang tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện:

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Khoa Sau Đại học là đơn vị quản lý hành chính và đào tạo cấp cơ sở của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nước.

Liên hệ:

Phòng 102, nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHNi

(+844) 37547435

sdhcfl@gmail.com

Cấu trúc chương trình học:

  1. 4 học phần:

2 học phần bắt buộc (học phần phương pháp nghiên cứu và 1 học phần chuyên ngành)

1 học phần tự chọn

Học phần ngoại ngữ học thuật nâng cao

  1. Tiểu luận tổng quan
  2. 2 chuyên đề nghiên cứu
  3. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu sinh công bố ít nhất 2 bài báo liên quan đến nội dung chính của luận án trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

  1. Luận án

Không quá 150 trang

Đối tượng xét tuyển:

Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung

Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

Thời gian học:

Thời gian chuẩn: 3 năm, trong đó có 1 năm bắt buộc có mặt toàn thời gian ở trường để hoàn thành các môn học và tham gia các hoạt động khoa học

Gia hạn học tập: 2 năm