Chương trình dự bị Tiến sỹ

Chương trình đào tạo Dự bị Tiến sỹ

Lý do lựa chọn chương trình:

Được trang bị, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chương trình đào tạo tiến sỹ của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Làm việc trực tiếp với cán bộ hướng dẫn dự kiến

Cơ hội tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước

Rèn luyện khả năng nghiên cứu độc lập

Tổng quan:

Chương trình đào tạo Dự bị Tiến sĩ với 30 chuyên đề có thời gian đào tạo trong 5 tháng tương đương 540 giờ tín chỉ (90 giờ trên lớp, 270 giờ tự học, 180 giờ làm việc với cán bộ hướng dẫn). Chương trình giúp người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực và chuyên ngành dự định nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, có tư duy phản biện và độc lập, chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung hoặc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung.

Đơn vị thực hiện:

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Khoa Sau Đại học là đơn vị quản lý hành chính và đào tạo cấp cơ sở của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nước.

Liên hệ:

Phòng 102, nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHNi

(+844) 37547435

sdhcfl@gmail.com

Cấu trúc khóa học:

4 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành (các đường hướng nghiên cứu chính hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới trong hai lĩnh vực phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài)

15 chuyên đề bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật và thủ thuật nghiên cứu

4 chuyên đề về đánh giá các báo cáo nghiên cứu

6 chuyên đề hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

1 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu

Đối tượng học:

Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sỹ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Yêu cầu đầu vào:

Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ hoặc Lý luận và phương pháp giảng dạy

hoặc đủ điều kiện chuyển tiếp sinh tiến sỹ từ cử nhân

Kết quả đạt được:

Xây dựng được đề cương nghiên cứu dựa trên:

Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực và chuyên ngành dự định nghiên cứu

Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, có phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật, và thủ thuật nghiên cứu

Kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu

Thời gian đào tạo:

05 tháng (30 chuyên đề)

Khai giảng:

Trước các kì tuyển sinh sau đại học (tháng 3 và tháng 10 hàng năm)