Thông báo về việc thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo về việc thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020

Trân trọng thông báo!