Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/3/2021 bậc sau đại học

Thực hiện công văn số 245/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/3/2021;
Khoa sau đại học thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 08/3/2021 như sau:
Học viên, nghiên cứu sinh (người học) của Trường ĐHNN sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 15/3/2021.
Khi học viên, nghiên cứu sinh của trường ĐHNN quay lại Hà Nội học tập từ ngày 3/3/2021 cần chủ động khai báo y tế.
Riêng người học từ 4 địa phương của tỉnh Hải Dương là TP Hải Dương, Thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng ngoài việc chủ động khai báo y tế, cần thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày dời Hải Dương.
Trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-CTR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi dời Hải Dương,  người học có thể trở lại học tập. Người học cần chủ động báo cáo cho Bộ phận Quản lý học viên/ nghiên cứu sinh của Khoa Sau đại học tại phòng 102A3 – Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
Đề nghị các anh chị học viên/ nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này!
Trân trọng!