Tag Archives: bảo vệ luận án cấp quốc gia

Thông báo thay đổi lịch bảo vệ LATS của NCS Phạm Đức Thuận chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Phạm Đức Thuận. Đề tài: Promoting learner autonomy for non-English majors through project work in a Vietnamese university (Tăng cường

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 2, cụ thể: Tên

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Lan chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Lan chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2015, cụ thể: Tên

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Thị Vân Thuỳ khóa QH2016 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Trần Thị Vân Thuỳ khóa QH2016 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh như sau: Tên

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phượng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2, cụ thể: Tên đề

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bảo Ngân chuyên ngành Lí luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Trung Quốc khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bảo Ngân chuyên ngành Lí luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Bích, chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học tiếng Pháp khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Bích, chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học tiếng Pháp khóa QH2014,

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thanh Vân chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thanh Vân chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015, cụ thể như sau: Tên

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Triệu Thu Hằng chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Triệu Thu Hằng chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH2016, cụ thể như sau: Tên đề tài: