Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) khóa PG40 liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 40 (2022- 2023), cụ thể;

Toàn văn của thông báo tuyển sinh PG40 xin xem tại đây

Tham gia nhóm Zalo của lớp PG40 tại đây

Toàn văn của thông báo tuyển sinh PG40 xin xem tại đây

Tham gia nhóm Zalo của lớp PG40 tại đây

Trân trọng!