Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2022 như sau (Lịch khai giảng khóa QH2022 đợt 2 dự kiến ngày 18/11/2022):