Thông báo phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (được ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), chi tiết của Quyết định xin xem dưới đây:

Trân trọng thông báo!